Mga Teknikal na Kurso sa Mga Manunulat para sa Tauhan ng Cyber Security

Ang kurso na ito ay magbubuod kung paano ka sumulat at nakikipag-usap sa mga teknikal at di-teknikal na payo at ulat sa isang praktikal at maigsi na format na nagbibigay ng kalinawan sa magkakaibang madla.

Sino ang dapat gumawa ng kurso?

Ang tagapakinig para sa kursong ito ay ang iyong tauhan at mga tagapamahala na responsable para sa pagbalangkas ng impormasyon para sa paglabas ng panloob o panlabas sa iyong samahan.

Ano ang matututunan mo

Tutulungan ka naming maunawaan kung paano makilala ang impormasyon na mahahanap ng kaalaman ng iyong mga mambabasa at bibigyan ng kalinawan ang iyong mensahe sa pamamagitan ng pagsakop sa mga sumusunod na paksa;

  • Pagkilala at pag-unawa sa iyong target na madla

  • Ang pagpili ng wastong mga format ng pag-uulat, kabilang ang mga press release

  • Paano sumulat ng isang payo, na kailangang isama, na tumutukoy sa wastong nilalaman

  • Pagkilala at pagpapanatili ng iisang repositoryang pinagmulan

  • Code of Conduct para sa mga teknikal na manunulat

  • Pag-unawa at pagpapanatili ng mga kinakailangan sa privacy

  • Mga pamamaraan sa pagpapayo at pag-uulat ng ulat

  • Advisory at nag-uulat ng mga diskarteng pang-bahay