Pagsasanay sa Kamalayan sa Cybersecurity

Sanayin ang Iyong Mga Defender sa Cyber

Sino ang naghahanap ng iyong Impormasyon? 

Mayroon kaming isang bilang ng mga kurso na nagtuturo sa iyong kawani sa kung ano ang dapat abangan kapag gumagamit ng internet at social media. Malalaman ng tauhan ang kahalagahan ng pagprotekta ng iyong impormasyon mula sa mga hacker. Ang kursong ito ay kailangang gawin alinman sa anim na buwan o taun-taon upang mapanatili sa harap ng isipan ang iyong seguridad sa iyong kawani.

Mga Resulta sa Kurso

Ang pagtatanghal na ito ay makakatulong sa iyong tauhan na

  • Makakuha ng isang pangkalahatang pangkalahatang ideya ng iba't ibang mga elemento ng cybersecurity

  • Maunawaan ang kahalagahan ng pagpapanatili ng isang ligtas na presensya sa internet

  • Makakuha ng pag-unawa sa kung ano ang protektahan kapag gumagamit ng internet

  • Paano maiiwasang maging isang target sa internet at ipakilala ang mga virus at hacker sa iyong negosyo

Cyber Quote 9.png